Dlaczego pokolenie nieaktywnych zawodowo nie wspiera pokolenia aktywnego ? Łączymy pokolenia

Dlaczego pokolenie nieaktywnych zawodowo nie wspiera pokolenia aktywnego ? Łączymy pokolenia

13 września 2019 0 By A L

Panuje często przekonanie, że starsi ludzie nie mają nic do przekazania nam młodym. W końcu nie urodzili się w erze innowacji rozwoju i nowoczesnych technologii, to co mogliby nam przekazać ?

Czy tak jest w rzeczywistości ?

Złe nawyki powodują, że patrzymy na ludzi starszych jak na osoby, które przeżyły już swój czas i teraz jest czas młodych. Praktyka jednak pokazuje, że doświadczenie ludzi nieaktywnych zawodowo bardzo często może wspomóc nasze kreatywne pomysły oraz nowe metodyki.

Często odkrywamy pewne rzeczy, które dawno zostały odkryte i które starsi ludzie zweryfikowali również swoim doświadczeniem. Po co za tem otwieramy otwarte drzwi ? Dlaczego nie wykorzystujemy tego doświadczenia przy realizacji i rozwoju naszych talentów.

Czy osoba nieaktywna zawodowo, która przez 40 lat pracowała w podobnym zawodzie nie jest w stanie przekazać nam wiedzy i doświadczenia ?

Jak najbardziej jest, a przy tym może okazać się bardzo ważnym partnerem w naszym rozwoju życiowym. Mówi się, że człowiek uczy się na własnych błędach, ale czasami można te błędy ograniczyć.

Przypuśćmy, że chcemy uczyć się śpiewu. Czy musimy oglądać się tylko za studentami akademii muzycznej albo nauczycielami aktywnymi zawodowo ? Dlaczego nie zweryfikować osób starszych, które wiedzę i doświadczenie posiadają nawet większe niż wymienione grupy społeczne, a mogą podzielić się dużo szerszym aspektem czasu, którego mają czasami aż nadto. Przy okazji spełniamy bardzo ważną funkcję społeczną, wspieramy rozwój osób nieaktywnych zawodowo.

Zastanów myślą przy każdym rozwoju naszych umiejętności, kto może nam w tym pomagać. Oczywiście znajdują się pewne dziedziny w których nie znajdziemy z seniorów jacy mogliby nam ułatwić rozwój kariery. Niemniej większość zawodów, większość dziedzin nie jest nowymi, a jedynie rozwijają się metodyki i zmieniają się procedury działań. Kreatywność to nie tylko nowe rozwiązania, ale wsparcie doświadczeń poprzednich pokoleń i na podstawie tych doświadczeń budowanie nowych rozwiązań.

W lokalnych społecznościach jest wielu seniorów, którzy mogliby wspierać kreatywność rozwój oraz również odnajdywanie talentów młodych.

Potencjał tkwi w lokalnych strukturach, dlatego nie można go zmarnować i należy wykorzystać.